Monthly Archive: April 2014

Herodota Chính thức lên Appstore!

Xin thông báo các thủ trưởng, HeroDotA đã chính thức được lên kệ Appstore kèm theo 1 sự kiện vô cùng hấp dẫn: https://itunes.apple.com/vn/app/hero-all-stars/id786169990?mt=8 Kể từ bây giờ, các thủ trưởng sử dụng thiết bị iOS 7.0 trở lên đều…
Read more

Tin Tức