Giá cước 3G tăng thêm 40% nữa mới bằng giá thế giới

Tính đến tháng 9/2013 Việt Nam có khoảng 18,9 triệu thuê bao 3G đang hoạt động (có phát sinh cước), trong tổng số 91 triệu thuê bao di động đang hoạt động ở thời điểm đó.

Như vậy, nếu tính số thuê bao 3G trên số lượng gói cước bị điều chỉnh thì có khoảng 8% thuê bao di động bị ảnh hưởng. Cục Viễn thông khẳng định, mặc dù đã điều chỉnh cước 3G, nhưng giá cước của Việt Nam vẫn thấp so với khu vực và thấp so với thế giới, chỉ bằng khoảng 60% so với giá thành.

3G
Đại diện các nhà mạng này cũng khẳng định việc tăng cước 3G sắp tới là thực hiện theo nguyên tắc không bán dưới giá thành (trước đây khi mới cung cấp dịch vụ nhà mạng phải đưa ra giá thấp để thu hút người sử dụng) nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững cho DN cũng như quyền lợi của khách hàng…

Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết, xu hướng quản lý hiện nay là nhà nước sẽ không can thiệp sâu mà tôn trọng định hướng của kinh tế thị trường. Trước đây giá cước viễn thông thuộc diện bình ổn, nhung hiện nay theo Luật Giá thì cước viễn thông sẽ theo cơ chế thị trường nên quyền định giá cước sẽ do doanh nghiệp quyết định. Tuy nhiên, viễn thông là lĩnh vực có đặc thù nên việc quản lý không chỉ theo Luật Giá mà phải có cả Luật Viễn thông với những quy định riêng.

Thứ trưởng Lê Nam Thắng viện dẫn, trong quy hoạch chiến lược viễn thông đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có đề cập đến vấn đề đưa các dịch vụ viễn thông dần tiến tới giá thành để đảm bảo phát triển thị trường viễn thông bền vững.

Thứ trưởng cũng khẳng định việc điều chỉnh cước 3G vừa qua chỉ tác động đến khoảng 8% số lượng người dùng di động, nhưng do truyền thông chưa tốt nên đã có những phản ứng không đáng có.

Tải Xuống: Opera mini 6.5 (.Jar) – Free